how to create a web page for free
Mobirise

Sídlo spoločenstva: Prídavková 9, 083 01 Sabinov
Forma spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou podľa zák. č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách
Registračné číslo v registri pozemkových spoločenstiev: R-0034/PO(SB)
Dátum zápisu do registra: 16. 05. 2014
IČO: 42381347
DIČ: 2024098945

Výbor:

Miroslav Petija - predseda
Ing. Milan Matija - podpredseda
Ing. Marek Matija - tajomník
Vincent Matija ml. - člen
Miloš Páll - člen


Dozorná rada:

Rastislav Petija - predseda
Slavomír Hanzely - člen
Jaroslav Palenčár - člen

Legislatíva

V súlade so zákonom č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách Valné zhromaždenie konané dňa 23.02.2014 odsúhlasilo transformáciu našej spoločnosti na spoločnosť s právnou subjektivitou, ktoré bolo overené prizvaným notárom.

Zmluva o založení LPS schválená na VZ
Stanovy LPS schválené na VZ 
Register pozemkových spoločenstiev
Zápisnica z VZ overená notárom.

Dôležité linky


Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

Ministerstvo vnútra slovenskej republiky

FORESTPORTAL o lesoch Slovenska - zaujímavosti ohľadom lesov na Slovensku, aktuálne eurofondové výzvy, rôzne štatistiky, porastové mapy a pod.

Postup pri dedičskom konaní a pristúpení k zmluve

V prípade dedického konania  a pristúpení k zmluve o spoločenstve postupujte podľa pokynov uvedených v nasledujúcich dokumentoch: 

Postup pri dedičskom konaní
Návrh prejednania novoobjaveného majetku
PRISTÚPENIE K ZMLUVE O SPOLOČENSTVE

Zodpovedný členovia výboru LPS Petija a spol. Orkucany za jednotlivé čiastky podľa uznesenia č.4 zo dňa 10.3.2018

Kontakt na jednotlivých členov výboru nájdete v záložke Kontakty

Vincent MatijaIng. Milan MatijaMiroslav PetijaMarek MatijaMiloš Páll
185/10185/6185/3185/4185/2
185/11185/13185/9185/7185/5
185/12185/15185/16185/8185/14

© Copyright 2020 Ing. Július Pavlovský/LPS Petija a spol. Orkucany - Ochrana údajov v kontexte s GDPR