online website builder


Oznamy - aktuality

BRIGÁDA

Výbor LPS Petija a spol. sa uzniesol na zorganizovaní povinnej brigády

ohľadom čistenia konariny po ťažbe v sobotu dňa 9.9.2023. Výbor poveruje

organizáciou tejto  brigády Rastislava Matiju so začiatkom o 8:00 v sobotu pred

sídlom spoločnosti.

Odvoz do lesa zabezpečený plus občerstvenie.

Zoznam brigád potrebných k odpracovaniu podľa čiastok :

Čiastka č. 2 = 0 brigád

Čiastka č. 3 = 4 brigády

Čiastka č. 4 = 2 brigády

Čiastka č. 5 = 4 brigády

Čiastka č. 6 = 3 brigády

Čiastka č. 7 = 2 brigády

Čiastka č. 8 = 0 brigád

Čiastka č. 9 = 1 brigádu

Čiastka č. 10 = 0 brigád

Čiastka č. 11 = 4 brigády

Čiastka č. 12 = 3 brigády

Čiastka č. 13 = 4 brigády

Čiastka č. 14 = 5 brigády

Čiastka č. 15 = 4 brigády

Čiastka č. 16 = 3 brigády

Výbor LPS Petija a spol. Orkucany.

© Copyright 2020 Ing. Július Pavlovský/LPS Petija a spol. Orkucany - Ochrana údajov v kontexte s GDPR