best free css templates


Oznamy - aktuality

BRIGÁDA

Výbor LPS Petija a spol. sa uzniesol na zorganizovaní povinnej brigády

ohľadom čistenia konariny po ťažbe v sobotu dňa 14.10.2023 a v sobotu 28.10.2023. Výbor poveruje

organizáciou tejto  brigády Rastislava Matiju so začiatkom o 8:00 pred

sídlom spoločnosti.

Odvoz do lesa zabezpečený plus občerstvenie.

Zoznam odpracovaných brigád k 4.10.2023 podľa čiastok :

Čiastka č. 2 = odpracovaných 7 brigád, potrebné odpracovať 0 brigád.

Čiastka č. 3 = odpracované 3 brigády, potrebné odpracovať 2 brigády.

Čiastka č. 4 = odpracovaných 5 brigád, potrebné odpracovať 0 brigád.

Čiastka č. 5 = odpracované 3 brigády, potrebné odpracovať 2 brigády.

Čiastka č. 6 = odpracované 2 brigády, potrebné odpracovať 3 brigády.

Čiastka č. 7 = odpracovaných 5 brigád, potrebné odpracovať 0 brigád.

Čiastka č. 8 = odpracovaných 9 brigád, potrebné odpracovať 0 brigád.

Čiastka č. 9 = odpracovaných 8 brigád, potrebné odpracovať 0 brigád.

Čiastka č. 10 = odpracovaných 5 brigád, potrebné odpracovať 0 brigád.

Čiastka č. 11 = odpracované 2 brigády, potrebné odpracovať 3 brigády.

Čiastka č. 12 = odpracované 2 brigády, potrebné odpracovať 3 brigády.

Čiastka č. 13 = odpracovaná 1 brigáda, potrebné odpracovať 4 brigády.

Čiastka č. 14 = odpracované 0 brigád, potrebné odpracovať 5 brigád.

Čiastka č. 15 = odpracovaná 1 brigáda, potrebné odpracovať 4 brigády.

Čiastka č. 16 = odpracované 3 brigády, potrebné odpracovať 2 brigády.

Výbor LPS Petija a spol. Orkucany.

© Copyright 2020 Ing. Július Pavlovský/LPS Petija a spol. Orkucany - Ochrana údajov v kontexte s GDPR