free bootstrap themes

Kontakty

Sídlo firmy:

LPS Petija a spol. Orkucany
Prídavková 9
083 01 Sabinov

Výbor LPS:

Miroslav Petija - predseda LPS: +421 903 845 042
Ing. Milan Matija - podpredseda LPS: +421 908 994 346
Ing. Marek Matija - tajomník LPS: +421 948 090 005
Vincent Matija ml. - člen LPS: +421 915 301 598
Miloš Páll - člen LPS: +421 948 021 044 

E-mail:

marek.matija@gmail.com
info@lspetija.sk

Fakturačné údaje:

LPS Petija a spol. Orkucany
Prídavková 9
083 01 Sabinov
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pob. Sabinov
Číslo účtu: 5058707407 / 0900
IBAN: SK50 0900 0000 0050 5870 7407

IČO: 42381347
DIČ: 2024098945

© Copyright 2020 Ing. Július Pavlovský/LPS Petija a spol. Orkucany - Ochrana údajov v kontexte s GDPR