Kontakty

Sídlo firmy:

LPS Petija a spol. Orkucany
Prídavková 9
083 01 Sabinov

Výbor LPS:

Miroslav Petija - predseda LPS: +421 903 845 042
Rastislav Matija - podpredseda LPS 
Ing. Marek Matija - tajomník LPS: +421 948 090 005
Vincent Matija ml. - člen LPS 
Štefan Matija - člen LPS

E-mail:

marek.matija@gmail.com
info@lspetija.sk

Fakturačné údaje:

LPS Petija a spol. Orkucany
Prídavková 9
083 01 Sabinov
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. pob. Sabinov
Číslo účtu: 5058707407 / 0900
IBAN: SK50 0900 0000 0050 5870 7407

IČO: 42381347
DIČ: 2024098945

simple web creator

© Copyright 2024 Ing. Július Pavlovský/LPS Petija a spol. Orkucany - Ochrana údajov v kontexte s GDPR